کرایه نیسان جهت حمل بار به شهرستان ها از تهران

-***در روزهای خاصی از سال کرایه ها ممکن است با لیست متفاوت باشد***-لیست کرایه نیسان از تهران به شهرستان ها(کرایه نیسان امروز را در قسمت کرایه های امروز ملاحظه نمایید)

ابهر ۲۴۰۰۰۰-آشتیان ۲۴۰۰۰۰-آبادان ۶۹۰۰۰۰-آبیک ۲۲۰۰۰۰- -آباده ۳۸۰۰۰۰-آمل ۲۷۰۰۰۰-آستارا ۲۹۰۰۰۰-آغاجاری ۴۳۰۰۰۰-آزادشهر ۳۳۰۰۰۰آبدانان ۴۷۰۰۰۰-اصفهان ٣٢٠٠٠٠-ایرانشهر۹۴۰۰۰۰-اراک ۲۸۰۰۰۰-اردبیل ۴۰۰۰۰۰-اردستان ۳۲۰۰۰۰-امیدیه ۵۱۰۰۰۰-اندیمشک ۴۴۵۰۰۰-ارومیه ۴۵۰۰۰۰-اهواز ۴۶۵۰۰۰-ایلام ۴۴۰۰۰۰-الیگودرز ۲۸۰۰۰۰-اقلید ۳۷۵۰۰۰-اسلام آباد ۳۵۰۰۰۰-ایزه ۵۴۰۰۰۰-ازنا ۲۸۰۰۰۰-اسد آباد ۲۶۰۰۰۰-استهبان ۵۳۰۰۰۰-آستانه اشرفیه ۲۸۰۰۰۰-اهر ۳۷۵۰۰۰-اسفراین ۴۳۵۰۰۰-آباده ۳۷۵۰۰۰-انار ۴۲۰۰۰۰-ابر کوه ۳۹۰۰۰۰-آب بر ۲۲۵۰۰۰

بم ۶۱۰۰۰۰-بناب ۳۶۵۰۰۰-بابلسر ۳۰۰۰۰۰-بجنورد ۴۴۵۰۰۰-بیرجند ۶۶۰۰۰۰-بهشهر ۲۶۰۰۰۰-بروجرد ۳۲۰۰۰۰ -بهبهان ۵۳۰۰۰۰-بیجار ۲۷۰۰۰۰-بافت کرمان ۵۱۰۰۰۰-بوکان ۴۱۰۰۰۰-بازرگان ۴۷۰۰۰۰-بروجن ۳۳۰۰۰۰-برازجان ۵۱۰۰۰۰-بافق یزد ۳۹۰۰۰۰-بانه ۴۶۰۰۰۰-بهاباد یزد ۴۳۵۰۰۰-برداسکن ۴۳۵۰۰۰-

بنادر
بندر بوشهر ۶۴۰۰۰۰-بندر انزلی ۳۸۰۰۰۰-بندر سیرک ۸۵۰۰۰۰۰-بندر ترکمن ۳۰۰۰۰۰-بندر عباس ۷۴۰۰۰۰-بندر لنگه ۸۵۰۰۰۰-بندر گاوبندی ۷۹۰۰۰۰-بندر خمیر ۷۶۰۰۰۰-بندر دیلم ۷۰۰۰۰۰-بندر آفتاب ۸۲۰۰۰۰-بندر امام ۶۲۵۰۰۰-بندر جاسک ۹۱۰۰۰۰-بندر کیاشهر ۳۱۰۰۰۰-بندر گناوه ۶۴۰۰۰۰-بندر گز ۳۰۰۰۰۰-بندر کنگ ۷۹۰۰۰۰-بندر چارک ۸۲۰۰۰۰-بندر ماهشهر ۶۲۸۰۰۰-بندر دیر ۷۹۰۰۰۰-بندر کنگان ۷۹۰۰۰۰

پیرانشهر ۴۸۰۰۰۰-پارس آباد 600۰۰۰-پاوه ۵۱۰۰۰۰-پل دختر ۳۹۰۰۰۰

تبریز ۳۹۰۰۰۰-تنکابن ۳۲۰۰۰۰-تفرش ۲۰۵۰۰۰-تویسرکان ۲۵۵۰۰۰-تکاب ۴۰۵۰۰۰-تاکستان ۲۳۰۰۰۰-تربت حیدریه ۵۶۰۰۰۰-تربت جام ۵۴۰۰۰۰-تایباد ۵۷۰۰۰۰-تالش ۳۱۰۰۰۰-

جهرم ۵۴۰۰۰۰-جیرفت ۵۰۰۰۰۰-جلفا ۴۵۰۰۰۰-جاجرم ۴۴۰۰۰۰-جوانرود ۳۹۰۰۰۰-جم ۶۳۰۰۰۰


چالوس ۳۳۰۰۰۰-چابهار ۱۰۶۰۰۰-چمستان ۲۹۰۰۰۰

حاج عمران ۴۸۰۰۰۰

خدابنده ۲۳۰۰۰۰-خاش ۹۰۰۰۰۰-خرم آباد ۳۳۰۰۰۰-خرمشهر ۵۱۰۰۰۰-خوی ۴۶۰۰۰۰-خورمدره ۱۹۰۰۰۰-خمین ۲۸۰۰۰۰-خورموج ۵۵۵۰۰۰-خوانسار ۲۴۰۰۰۰-خلخال ۴۱۰۰۰۰-خواف ۵۷۰۰۰۰

داران ۲۷۰۰۰۰-دهلران ۵۱۰۰۰۰-دره شهر ۴۵۰۰۰۰-داراب ۵۴۰۰۰۰-دامغان ۳۱۰۰۰۰-درود ۲۶۰۰۰۰-دزفول ۴۵۰۰۰۰-درگز ۵۴۰۰۰۰-دهدشت ۵۷۰۰۰۰-دماوند ۲۱۰۰۰۰-دلیجان ۲۵۰۰۰۰-دوگنبدان ۵۳۰۰۰۰-دمق همدان ۲۱۰۰۰۰-دیواندره ۳۴۵۰۰۰


رشت ۳۱۰۰۰۰-رامسر ۳۳۰۰۰۰-رامهرمز ۵۱۰۰۰۰-رفسنجان ۵۳۰۰۰۰-رضوانشهر ۲۸۰۰۰۰-رودبار ۲۵۵۰۰۰-رودسر ۲۶۰۰۰۰-رویان ۲۹۰۰۰۰-رزرن همدان ۱۹۵۰۰۰-رامشیر ۵۳۰۰۰۰-روانسر ۳۹۰۰۰۰-راور ۴۸۰۰۰۰


زرین شهر ۲۴۰۰۰۰-زابل ۸۳۰۰۰۰-زاهدان ١٣٠٠٠٠٠-زنجان ٣٢٠٠٠٠-زيبا كنار ٣٢٠٠٠٠ -زرند کرمان ۴۸۰۰۰۰


ساری ۲۵۰۰۰۰-سقز ۴۰۵۰۰۰-ساوه ۱۸۰۰۰۰-سراب ٤۸۰۰٠٠-سبزوار ۳۵۰۰۰۰-سراوان ۹۷۰۰۰۰-سمنان ۲۸۰۰۰۰-سومار ۵۸۰۰۰۰-سیرجان ۵۱۰۰۰۰-سلماس ۴۵۰۰۰۰-سیاهکل ۲۸۵۰۰۰-سنندج ۳۳۰۰۰۰-سرچشمه ۴۸۰۰۰۰- سنقر ۳۰۰۰۰۰-سردشت ۴۸۰۰۰۰-سربندر ۵۲۵۰۰۰-سرخس ۵۱۰۰۰۰-سر عین ۴۳۰۰۰۰-سر پل ذهاب ۴۷۰۰۰۰-سمیرم ۳۴۵۰۰۰

شیراز ۵۰۰۰۰۰-شهرکرد ۳۱۰۰۰۰-شهسوار ۳۱۰۰۰۰-شهرضا ۲۹۰۰۰۰-شهربابک ۴۸۵۰۰۰-شاهرود ۳۴۰۰۰۰-شادگان ۵۱۰۰۰۰-شبستر ۴۳۵۰۰۰-شوشتر ۴۶۵۰۰۰-شهرستانك ٢٩٠٠٠٠-شاهین شهر ۲۳۰۰۰۰-شاهین دژ ۴۵۰۰۰۰-شوش دانیال ۴۶۵۰۰۰

صومعه سرا ۳۲۵۰۰۰-صحنه ۳۳۰۰۰۰

طبس ۵۲۵۰۰۰-طالقان ۲۴۰۰۰۰

علمده ۲۳۰۰۰۰-عباس آباد ۲۷۰۰۰۰ -عسلویه ٨٩٠٠٠٠

فیروز آباد ۵۱۰۰۰۰-فارسا۳۵۰۰۰۰-فلاورجان ۲۵۵۰۰۰-فراشبند ۵۱۰۰۰۰-فردوس ۵۴۰۰۰۰-فومن ۲۹۰۰۰۰-فیروز کوه ۲۷۰۰۰۰-فسا ۵۲۵۰۰۰-فریدونشهر ۲۷۰۰۰۰-فریدونکنار ۲۳۰۰۰۰

قیر ۵۱۰۰۰۰-قاپم شهر ۲۳۰۰۰۰-قم ۱۹۰۰۰۰-قائن ۶۰۰۰۰۰-قزوین ۱۹۰۰۰۰-قوچان ۴۴۰۰۰۰-قروه سنندج ۳۲۰۰۰۰-قشم ۶۶۰۰۰۰


کرمان ۴۷۰۰۰۰-کرمانشاه ۳۸۰۰۰۰-کاشمر ۴۷۰۰۰۰-کاشان۲۶۰۰۰۰ -کازرون ۴۸۰۰۰۰-کوهدشت ۳۸۰۰۰۰-کهنوج ۶۳۰۰۰۰-کلاردشت ۳۳۰۰۰۰-کلاله گنبد ۳۴۵۰۰۰-کیش ۷۲۰۰۰۰

گرمی ۴۷۰۰۰۰-گرگان ۳۰۰۰۰۰-گنبد ۵۰۰۰۰۰-گلپایگان ۲۹۰۰۰۰-گناباد ۵۴۰۰۰۰-گرمسار 180000-گراش ۶۰۰۰۰۰

لامرد ۵۶۵۰۰۰-لاهیجان ۳٣٠٠٠٠-لنگرود ۳۳۰۰۰۰-لوشان ۱۸۰۰۰۰-لردگان ۳۷۵۰۰۰-لار شیراز ۶۰۰۰۰۰

ماهنشان ۳۴۰۰۰۰-مبارکه ۲۷۰۰۰۰-ماهان ۴۸۰۰۰۰-ملکان ۰۳۹۰۰۰-مشهد ۴۴۰۰۰۰-ماکو ۴۷۰۰۰۰-میانه ۲۹۰۰۰۰-مراغه ۳۵۰۰۰۰-مهران ۵۴۰۰۰۰-محلات ۲۲۵۰۰۰-مرودشت ۴۳۵۰۰۰-مرند ۳۹۰۰۰۰-متل قو ۲۷۰۰۰۰-مریوان ۴۹۰۰۰۰-مسجد سلیمان ۵۱۰۰۰۰-ملایر۲۹۰۰۰۰-مهاباد ۴۵۰۰۰۰-میاندوآب ۴۲۰۰۰۰-میناب ۶۹۰۰۰۰- مشکین شهر ۴۰۵۰۰۰-مینو دشت ۳۴۰۰۰۰-محمود آباد ۲۸۰۰۰۰-ماسال ۲۳۵۰۰۰

نائین ۲۶۵۰۰۰-نور ۳۰۰۰۰۰-نورآباد ممسنی ۵۱۰۰۰۰-نوشهر ۲۷۰۰۰۰-نهاوند ۲۶۵۰۰۰-نیشابور ۴۳۵۰۰۰-نقده ۴۵۰۰۰۰-نیریز فارس ۵۴۰۰۰۰-نطنز ۲۷۰۰۰۰-نجف آباد ۲۴۰۰۰۰-نور آباد الشتر ۳۶۰۰۰۰

هفت تپه ۴۶۵۰۰۰-هشت پر ۲۷۰۰۰۰-هشترود ۳۰۰۰۰۰-همدان ۳۰۰۹۰۰

یاسوج ۴۷۰۰۰۰-یزد ۴۲۰۰۰۰
کلیه کرایه ها مربوط به سال ۹۷ می باشند کرایه نیسان برون شهری تا آخر (***کرایه وانت نیسان پتو دار جهت حمل مبل 20 هزار بیشتر از لیست قیمت است***)خرداد ماه .البته در روزهایی از سال با توجه به ترافیک یا شرایط جاده ها ممکن است کمی کرایه ها متفاوت با لیست باشند.سرویس نیسان شهرستان باربری شاندیز فقط از مبداء تهران به مقصد شهرستانها می باشد..لطفا تماس بگیرید تا کرایه دقیق اعلام شود بعد از چند دقیقه..

شما مشتریان عزیز می توانید از قسمت محاسبه دقیق هزینه اسبابکشی قیمت نهایی را ملاحظه نمایید و ما با این قیمت جابجایی شما را انجام می دهیم
دیگر اثاثی نیست که در کامیون جا نشود-دیگر بحثی با کارگران در مورد هزینه ها نخواهید داشت-

رزرو اینترنتی محاسبه قیمت قطعی اسبابکشی در تهران ارسال پیام